Header Ads

Dua Perkara Yang Paling Utama Bagi Muslim

Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:
"Ada dua perkara yang tak ada sesuatu pun mampu melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat islam"..Bermanfaat yang dimaksud disini adalah bermanfaat bagi umat islam dalam ucapan, kekuasaan, harta benda, maupun tenaga. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda:
"Siapa yang pagi harinya tidak mempunyai niat mendzalimi orang lain maka dosanya akan diampuni. Siapa yang pada pagi harinya mempunyai niat memberi pertolongan terhadap orang yang terdzalimi dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala yang setara dengan haji mabrur".

Rasulullah juga pernah bersabda: " Hamba yang paling dicintai Allah S.W.T. adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati orang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya, atau melunasi utangnya. Selain itu, terdapat dua perkara yang tak ada sesatu pun mampu mengalahkan keburukannya, (yakni) menyekutukan Allah S.W.T. dan memberi mudharat kepada umat islam (terhadap jiwa maupun harta).

Sumber: Nashaihul 'Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani (Wali Pustaka)
Gambar : www.fotodakwah.com